Khoa học công nghệ

Hội thảo Khoa học: “Triển khai mô hình nuôi ruồi lính đen xử lý rác thải hữu cơ”

Hội thảo Khoa học: “Triển khai mô hình nuôi ruồi lính đen xử lý rác thải hữu cơ”

13/06/2023
Chiều ngày 09/06/2023, tại nhà Thư viện, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Triển khai mô hình nuôi ruồi lính đen xử lý rác thải hữu cơ ”. Đây là Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi ruồi lính đen (Hermetia illucens) xử lý rác thải hữu cơ tạo nguồn thức ăn trong chăn nuôi và phân hữu cơ cho cây trồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá” do TS. Hoàng Ngọc Hùng – Giám đốc Trung tâm HT KNĐMST làm chủ nhiệm đề tài.