Thí nghiệm - Kiểm định công trình: Dự án phát triển hệ thống thủy lợi cửa sông Lèn và sông Hoàng Mai

7/11/2022 8:43:56 AM
Thí nghiệm - Kiểm định công trình: Dự án phát triển hệ thống thủy lợi cửa sông Lèn và sông Hoàng Mai Tiểu dự án: Hệ thống thủy lợi Sông Lèn

Dự án phát triển hệ thống thủy lợi cửa sông Lèn và sông Hoàng Mai
Tiểu dự án: Hệ thống thủy lợi Sông Lèn

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Trung ương các Dự án thuỷ lợi (CPO) - Bộ NN&PTNT    

Đơn vị thi công: Liên Danh Nhà Thầu HDC - Kumho (Hàn Quốc)                                       

Đơn vị thí nghiệm: Trung tâm tư vấn kiểm định xây dựng và môi trường Hồng Đức

 • Thí nghiệm kéo thép
  Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/z3556144416595-d5f11decbc25124ad6c3f3964f8500f4-20220711084127-e.jpg
  Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/2-20220711084142-e.jpg
  Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/3-20220711084156-e.jpg
  Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/4-20220711084212-e.jpg

   

   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 

 

Tin liên quan