Kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng công trình Trường Mần non Cát Vân

5/24/2023 3:55:40 PM
Kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng công trình: Trường Mần non Cát Vân Hạng mục: Nhà lớp học 1 tầng 2 phòng

Kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng công trình xây dựng

Công trình: Trường Mần non Cát Vân

Hạng mục: Nhà lớp học 1 tầng 2 phòng

Địa điểm: Xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Một số hình ảnh kiểm định: 

Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330212956466-553af1636e44326d04a28782caedc563-20230524035322-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330210834613-5941aea741ba9d736c5d704d45870ad9-20230524035408-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330210821989-8de1406028251e1de42e1d6a88c1d1eb-20230524035419-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330211043117-e9303a5b005613b400324c14e8e86723-20230524035439-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330211030811-3d76b777a1ef32fd49f0996c3b292547-20230524035454-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330210859733-50978d2e65d316f36b5a32995386ed84-20230524035514-e.jpg

 

Tin liên quan