Kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng trường trung cấp nghề Nga Sơn

5/26/2023 9:06:51 AM
Kiểm định chất lượng công trình Trường trung cấp nghề Nga Sơn

Dự án: Xây dựng, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng các hạng mục công trình, nhà xưởng thực hành, ký túc xá; Các công trình phục vụ sinh hoạt, tập luyện cho học sinh, sinh viên; Mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện đào tạo trường trung cấp nghề Nga Sơn, huyện Nga Sơn

Hạng mục: Nhà hiệu bộ A0, Nhà bảo vệ, Khu phòng họp - phòng hiệu trưởng

Địa điểm: Thị trấn nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Một số hình ảnh hiện trường:

Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377444039395-d92c80160f10ac9639d74becc3efc928-20230526090130-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377444041834-10bb3c6368658de4d0d87404e3d31438-20230526090148-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377444044245-768e6961fa79e22766a13309ec64ebe2-20230526090219-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377444073713-81d7bebd2b6a417b74d615fa71ebaab6-20230526090402-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377444072819-fbba48879f987b7c00c483eaf91a8377-20230526090425-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377444080793-fe530dee43014b92b540cccb04296233-20230526090442-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377444088186-6ea94783d4e030996c301a1b39eba3da-20230526090505-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377444093151-30c9f413a661b8adb39b123c94adc0c4-20230526090523-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377444092812-e996c26f9eba1b4d7c9b984a90e64ccd-20230526090536-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377444108069-55acd15a7b15b0526e0c9fa1792f8c1d-20230526090557-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377444109278-6044a26ad75ce8fea7a351b23d6f2aa6-20230526090612-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377444115814-f8d5b3b6caf18574814d0d4070d9a772-20230526090624-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377444310577-25e0f0931ad6fdf83d48edd0163f5884-20230526090636-e.jpg

 

 

Tin liên quan