Kiểm định đánh giá chất lượng công trình Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông thôn Quăn, xã Thanh Sơn đi thôn Kẻ Lạn, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

5/24/2023 2:19:17 PM
Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông thôn Quăn, xã Thanh Sơn đi thôn Kẻ Lạn, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng 

Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông thôn Quăn, xã Thanh Sơn đi thôn Kẻ Lạn, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Hạng mục: Kiểm định Mố cầu BTCT của cầu kẻ Mạnh

Một số hình ảnh kiểm định cầu Kẻ Mạnh

Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4152429786254-f3b584d4a53d418fe5f68ac41d35408a-20230524021659-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4152429803524-36591b3996a99e341a3b5679b4eed837-20230524021803-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4152429796270-4760b7d18a47d665408ca83e5c4accd1-20230524021821-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4152429803524-36591b3996a99e341a3b5679b4eed837-20230524021844-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4152429780040-01ccc08574aaac7e65770e4dcde02f5d-20230524021900-e.jpg

 

Tin liên quan