Giới thiệu chung về Trung tâm tư vấn, kiểm định xây dựng và môi trường

6/1/2022 7:43:35 AM
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/Images/banner-hdu8e353486-f.jpg
 • Tên đơn vị: Trung tâm tư vấn kiểm định xây dựng và môi trường 
 • Tên tiếng Anh:  Center of construction and environmental compliance verifications and consultations        
 • Tên viết tắt:               CEC.HD
 • Địa chỉ:                     565 - Quang Trung -  P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa
 • Tel:                            0985.818.717                           Fax:  
 • Email:                       lesychinh@hdu.edu.vn  
 • Giám đốc:                 TS. Lê Sỹ Chính
 • Giấy phép KH&CN: 66/SKHCN của Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hoá
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số: 343/GCN-BXD ngày 17/4/2019. Mã số PTN: LAS-XD1504
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động số: THH-00038586 ngày 9/4/2020 của Giám đốc Sở Xây Dựng Thanh Hóa.
 • Mã số thuế:               2802778045
 • Số tài khoản:             3500201026683 (VND)
 • Tên tài khoản: Trung tâm TVKĐ xây dựng và môi trường